Situering

Onze school staat in de Narcissenlaan, nabij het centrum van het dorp Hoek. We beschikken over ruime lokalen en er zijn twee units bijgeplaatst. Aan de school is geen gymzaal verbonden. We gebruiken de gymzaal aan de Langestraat. Tevens beschikt de school over een schoolplein met een aantal speeltoestellen, we hebben een speellokaal, knutselruimte, extra ruimtes voor begeleiding van (groepjes) leerlingen en een centrale hal.

Deze locatie zal voor tijdelijk zijn. Op dit moment wordt er nagedacht over een nieuwbouwplan voor een nieuwe school in Hoek. U zal via de nieuwsbrief daarover op de hoogte blijven.