Klachtenregeling

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen gekozen voor onze school en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keuze vindt. Indien u toch ontevreden bent, of een klacht heeft maakt u gebruik van de klachtenprocedure.

Wat doet u als u een klacht heeft?

Bij bezwaren of klachten worden de volgende stappen ondernomen:

  1. Bespreek de klacht of het bezwaar met de groepsleerkracht.
  2. Komt u daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de vertrouwenspersoon of de directeur van de school. 
    De vertrouwenspersoon op onze school is juf Miriam.
  3. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van Bestuur van Onderwijsgroep Perspecto, Markt 1, 4571 BG Axel. Vanaf dat moment wordt er ook een dossier gevormd.
  4. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht of uw bezwaar door het College van Bestuur, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen (zie onder B). 
  5. Mocht dat geen oplossing bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie (zie onder C) voor verdere afhandeling.
    Deze klachtindiening kunt u doen met of zonder de hulp van de vertrouwenspersoon.
  6. Een klacht over de school kunt u tevens melden bij de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).   

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van Onderwijsgroep Perspecto geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De vertrouwenspersoon voor ouders en/of verzorgers en medewerkers is Mw. Annette de Koning. Zij is te bereiken via het mailadres: info@dekoningvertrouwenszaken.nl .  
Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Onderwijsgroep Perspecto, tel. 0114 347880.  

Landelijke klachtencommissie

Blijft ook dan nog de klacht bestaan, dan dient u uw klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon: 030 - 280 95 90, Fax: 030 – 280 9591, Email: info@onderwijsgeschillen.nl. Website: www.onderwijsgeschillen.nl