Kanjertraining

Om zich te kunnen ontwikkelen, moeten kinderen zich veilig voelen. Ze moeten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn en zich verbonden weten met de groep waarvan ze onderdeel zijn. Veiligheid betekent ook dat je weet waar je aan toe bent. Dat overal binnen de school dezelfde regels gelden en dat alle medewerkers een kind op eenzelfde manier benadert. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich gerespecteerd, gezien en gehoord weten. Om dit te realiseren, werken wij binnen de hele school met de methodiek “Kanjertraining” voor het bevorderen van de sociale redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. 600_kanjertraining.jpg