Ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage is €15,00 per kind. Deze bijdrage is voor bepaalde evenementen en activiteiten. 
Men kan hierbij denken aan 5 december, het kerstfeest, schoolreis, schoolkamp, e.d.