Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, mee praten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten een aantal ouders, die driejaarlijks worden gekozen. Ook enkele teamleden maken deel uit van de M.R. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel, het overblijven en de schoolgids. De grootte van de M.R. is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, voor onze school zijn dit 6 leden en een adviseur. Drie leden worden door de ouders vanuit de ouders gekozen en drie leden worden door het personeel vanuit het personeel gekozen. De medezeggenschapsraad ziet er in het schooljaar 2021-2022 als volgt uit:

mevr. J. Buijze
dhr. P. de Guchteneire
dhr. A. Kingma
mevr. R. van Puijvelde
mevr. T. Spuessens
mevr. Y Dhont

Contactgegevens MR: mrdedriesprong@elevantio.nl