Identiteitscommissie

Op onze school De Driesprong hebben we een identiteitscommissie die als taak hebben de identiteit van onze samenwerkingsschool te bewaken. Deze identiteitscommissie bestaat uit maximaal vier ouders en vier leerkrachten, die beiden voor de helft voor CVO en voor de andere helft voor AVO hebben gekozen. De samenstelling van de commissie staat beschreven in het huishoudelijk reglement van de identiteitscommissie (reglement is op te vragen bij de directie). De rol van de identiteitscommissie is meedenken over de invulling van het vormingsonderwijs. Hiervoor zullen een aantal vergaderingen gepland worden.

De identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden:

Mevr. A. Dieleman personeelslid CVO(voorzitter)
Mevr V. Ditewig personeelslid CVO
Mevr. L. van de Velde personeelslid AVO
Mevr. Y. Dhont personeelslid AVO
Mevr. M. Wisse ouder CVO
Mevr. M. Herrebout ouder CVO
Mevr. A. Bogers ouder AVO
Dhr. L. Kalisvaart ouder AVO


Mocht u als ouders of verzorgers vragen of opmerkingen hebben over de identiteit van onze samenwerkingsschool, dan willen wij graag dat u contact met ons opneemt. Dit kan op een moment wanneer u één van ons tegenkomt of per mail via adadieleman@elevantio.nl

Uiteraard kunt u het ook met de groepsleerkracht van uw kind bespreken!