Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders. Deze groep houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad bereidt feesten en (sport)activiteiten voor, of ze helpen met de uitvoering ervan. Uiteraard gebeurt dit allemaal in overleg met de leerkrachten. De ouderraad bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit de volgende personen: 

Mevr. A. van Meenen
Mevr. R. van Hecke
Mevr. I. Bours
Mevr. M. Klaassen
Mevr. D. Francke
Mev. C. de Meyer