Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders. Deze groep houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad bereidt feesten en (sport)activiteiten voor, of ze helpen met de uitvoering ervan. Uiteraard gebeurt dit allemaal in overleg met de leerkrachten. De ouderraad bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende personen: 

Mevr. I. Borm (voorzitter)
Mevr. G. Hordijk (secretaris)
Mevr. M. Klaassen
Mevr. K. Wolfert
Mevr. D. Francke
Mevr. R. van Hecke
Mevr. M. Kingma
Mevr. L. van den Boogert
Mevr. C. van Ee (leerkracht) 
Mevr. L. van de Velde (leerkracht)