Schorsing/ verwijdering

Uitgangspunt van onze school is dat iedereen welkom is. Toch heeft het bestuur van een school in de volgende gevallen de bevoegdheid leerlingen te schorsen en zelfs te verwijderen: 

  1. Als een kind, of diens ouders, door hun gedrag de orde en de rust in de school ernstig verstoren. Het gaat hierbij dan om bedreigingen, gooien/vernielen van meubilair, of voortdurend agressief bemoeien met de gang van zaken op school, in de klas of tussen leerlingen onderling.
  2. Als een school niet aan de wettelijke verplichting kan voldoen, te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling. Dus als een leerling ernstige leermoeilijkheden heeft die de school niet kan opvangen en de ouders weigeren het kind aan te melden bij het speciaal onderwijs.

Dit protocol is op te vragen bij de directie van de school.