Parro

250_parro.jpgMet ingang van 1 oktober 2019 zijn we gestart met Parro, een communicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school willen versterken, meer passend bij de huidige tijd.

Parro is een app op uw telefoon, waarbij u regelmatig updates krijgt van wat er in de klas gebeurt. Waar de kinderen mee bezig zijn, een opmerking of vraag vanuit de leerkracht.
Ook wordt er via Parro om ouderhulp gevraagd bij bijvoorbeed techniek, lezen of een andere activiteit waar ouders nodig zijn. 
Voor het plannen van oudergesprekken wordt ook gebruik gemaakt van Parro. Ouders kunnen zichzelf dan inschrijven op voorgestelde dagen en een tijdstip uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Ouders met meerdere kinderen op school moeten meerdere gesprekken inplannen.
Ook is het via Parro mogelijk om korte berichten door te geven aan uw leerkracht.

Spoedberichten (bijvoorbeeld ziektemeldingen) worden telefonisch of face-to-face doorgegeven.

Parro is uitsluitend voor intern gebruik. Foto's, video's of berichten mogen niet met derden gedeeld worden.