Parro

250_parro.jpgWe communiceren hoofdzakelijk via Parro, een communicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school willen versterken, meer passend bij de huidige tijd.
Sporadisch zal er ook nog via de mail informatie verstuurd worden.

Parro is een app op uw telefoon, waarbij u regelmatig updates krijgt van wat er in de klas gebeurt.
Waar de kinderen mee bezig zijn, een opmerking of vraag vanuit de leerkracht.
Voor het plannen van oudergesprekken wordt ook gebruik gemaakt van Parro. Ouders kunnen zichzelf dan inschrijven op voorgestelde dagen en een tijdstip uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Ouders met meerdere kinderen op school moeten meerdere gesprekken inplannen.
Ziektemelding van uw kind(eren) of het doorgeven van een bezoek aan een arts is ook mogelijk via Parro.
Ook is het via Parro mogelijk om korte berichten door te geven aan uw leerkracht.

Parro is uitsluitend voor intern gebruik. Foto's, video's of berichten mogen niet met derden gedeeld worden.