Levensbeschouwing

De methode Trefwoord is onze methode voor ons levensbeschouwelijk onderwijs op school. Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee 600_logo-trefwoord.pnglevensbeschouwelijke thema's verkend worden.  

Wekelijks zorgen drie domeinen voor verbreding en verdieping van het thema:

  • Bronnen en tradities: welk licht laten de levensbeschouwelijke bronverhalen op het thema schijnen? De meeste bronverhalen zijn afkomstig uit de bijbel. Ook verhalen uit andere levensbeschouwelijke tradities worden geplaatst, zoals islam, het hindoe├»sme en het boeddhisme.
  • Kind: voor welke vragen en dilemma's komen kinderen in hun eigen leefwereld te staan? De vragen en dilemma's bevinden zich op sociaal-emotioneel terrein.
  • Samenleving: welke rol speelt het thema in de samenleving? de bijdragen geven een eigen kijk, waarbij de actualiteit het uitgangspunt is.

Alle groepen starten de dag gezamenlijk met een kwartier levensbeschouwelijk onderwijs. 
Daarnaast zijn er nog twee momenten in de week dat er CVO en AVO gegeven wordt aan de desbetreffende leerlingen. Na deze lessen is er een gezamenlijke terugkoppeling in de klas waarbij de leerlingen vertellen wat ze in deze AVO/ CVO lessen over hebben gehad.

Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de thema's die op dat moment aan de orde zijn.